Impressum

Osnovni podaci

Mispodino d.o.o.
Zlatka Balokovića 5
31540 Donji Miholjac

Upisano u registar Trgovačkog suda u Osijeku MBS: 030007106

Član društva:
Spomenka Drašinac Kurtagić

Osoba ovlaštena za zastupanje:
Denis Kurtagić

Račun tvrtke IBAN:
HR11 2500 0091 1021 8971 6

Naziv i sjedište banke:
Addiko Bank d.d.
Zagreb, Slavonska avenija 6
Hrvatska Račun banke IBAN:
HR60 2500 0091 0000 0001 3
SWIFT: HAABHR22

Temeljni kapital:
30.600,00 kuna, uplaćen u cijelosti

Kontakt

Telefon: +385911525558
E-Mail: mispodino@gmail.com